Navštivte minigolfový svět Adventure Golf KravařePojďte se bavit sami či se svojí rodinou do světa Adventure Golfu v Kravařích!

Provozní řád

 1. Každý návštěvník golfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 2. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří kamenná dlažba, která Vás přivede k další dráze v pořadí.
 3. Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v čisté obuvi.
 4. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při vstupu na horní hrací část a při jejím opouštění, a při hře u jezírek.
 5. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 6. Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí – přechodová místa (kamenná dlažba).
 7. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 8. Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte, prosím, obsluhu o nový míček.
 9. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 10. Při porušení provozního řádu minigolfové haly a klubovny, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.
 11. Respektujte, prosím, že hřiště je nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u vstupu do areálu.
 12. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, poveleno je konzumovat nápoje (plas) a to pouze ty, které byly zakoupeny v areálu. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 13. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 14. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí v okolí vodních ploch.
 15. Při ztrátě míčku účtujeme poplatek 30,-Kč.

Otevírací doba

                 Adventure golf  po - ne 10:00 - 20:00
   
   

Rekordy hřiště

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Partneři minigolfu