Navštivte minigolfový svět Adventure Golf KravařePojďte se bavit sami či se svojí rodinou do světa Adventure Golfu v Kravařích!

Provozní řád

 1. Každý návštěvník golfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.
 2. Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Jednotlivé dráhy jsou propojeny přechodovou zónou, kterou tvoří kamenná dlažba, která Vás přivede k další dráze v pořadí.
 3. Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v čisté obuvi.
 4. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti, při vstupu na horní hrací část a při jejím opouštění, a při hře u jezírek.
 5. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 6 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti.
 6. Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí – přechodová místa (kamenná dlažba).
 7. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 8. Pokud Vám spadne míček do jezírka, požádejte, prosím, obsluhu o nový míček.
 9. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 10. Při porušení provozního řádu minigolfové haly a klubovny, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.
 11. Respektujte, prosím, že hřiště je nekuřácké. Prostor pro kouření je vyhrazen pouze u vstupu do areálu.
 12. Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, poveleno je konzumovat nápoje (plas) a to pouze ty, které byly zakoupeny v areálu. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 13. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.
 14. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí v okolí vodních ploch.
 15. Při ztrátě míčku účtujeme poplatek 30,-Kč.

Otevírací doba

Po - Čt: ZAVŘENO
Pá: ZAVŘENO
So-Ne: ZAVŘENO

Rekordy hřiště

34 Martin Stehlík
36 Hadamczik Marcel
37 Tomaško Radim
37 Karel Kretek
38 Filip Hadamczik
38 Michal Barinka
38 Martin Peterek
38 Roman Vaněk
39 Libor Jařab

Partneři minigolfu